• หญิง ชาย อายุระหว่าง 28-38 ปี
 • จบปริญญาตรีบัญชี หรือ สูงกว่า
 • ประสบการณ์ปิดบัญชีและจัดทำงบการเงินไม่น้อยกว่า 5ปี

21-May-18

 

Applied
 • หญิง, ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • บุคลิกภาพดี, กล้าแสดงออก, มีความขยันและอดทน
 • มีประสบการณ์ทำอาหารในหม้อหุงข้าวและไมโครเวฟ

21-May-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความชำนาญในโปรแกรม Excel
 • มีประสบการณ์การจัดเก็บเอกสารได้ดี

21-May-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ บุคคล ประกันสังคม
 • มีความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงาน

21-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.