• มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเกษตร ปุ๋ย เครื่องมือเกษตร
  • ประจำสาขาบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

14-Feb-20

 

Applied
  • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการเกษตร, ปุ๋ย, เครื่องมือ
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  • ประจำสาขาที่บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

14-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?