• บริหารงานนิติทั่วไป ปฏิบัติงานเพื่อควบคุมการบริหาร
  • มีความรู้ พ.ร.บ. อาคารชุด
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานอาคารชุดนิติบุคคลฯ 3 ปี

6 hours ago

 

Applied
  • 2 years’ experience in Digital Marketing
  • Able to work under pressure
  • Good command in English.

20-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?