• สถานที่ปฏิบัติงาน : พัทยา ชลบุรี
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์การทางานด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
  • Bachelor Degree of higher in Business Administrati
  • 3 years’ experience in Real Estate Business
  • Very good computers skill (Microsoft Office)

15-Oct-19

 

Applied
  • To resolving conflicts and negotiating with client
  • To perform special task or project
  • Prepare sales forecasts, budgets

14-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?