• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
 • TOEIC Score 550
 • มีประสบการณ์งานวิศวกรรมหรืองานระบบไฟฟ้า

17-Oct-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • TOEIC Score 550
 • มีประสบการณ์งานวิศวกรรมหรืองานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

16-Oct-19

 

Applied
 • ปริญญาโท วิศวกรรม บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ทำงาน ด้านพัฒนาธุรกิจอย่างน้อย 3 ปี
 • TOEIC Score 750

16-Oct-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • TOEIC Score 550
 • มีประสบการณ์งานก่อสร้าง

15-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?