• ทุกเดือนจะได้รับเงินเดือน + เบี้ยขยัน
  • ทุกหกเดือนจะได้รับ Incentive
  • ทุกปีจะได้รับการพิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือน

20-Nov-19

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?