• วุฒิการศึกษา ม.6 / อนุปริญญา / ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สามารถรับแรงกดดันจากลูกค้าได้

05-Aug-20

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช, ม.3 ขึ้นไป
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ ขยัน ตรงต่อเวลา รู้เส้นทางใน

05-Aug-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?