• เดินทางสะดวก ติดบีทีเอส ช่องนนทรี ใกล้สถานี BRT
  • แต่งกาย Casual Style
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่มีทักษะการเขียนโปรแกรม

17-Oct-19

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์และทักษะด้านการเขียนโปรแกรม2ปีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและวิเคราะห์ระบบงาน
  • มีประสบการณ์การบริหารจัดการโครงการและบริหารทีมงาน

17-Oct-19

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์พัฒนา Web Appและ Web Service
  • มีความสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
  • เงินเดือนตามความสามารถ/ ติดรถไฟฟ้าBTSช่องนนทรี

17-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?