• ประสบการณ์ด้านงานออกแบบ Post Tension
 • สามารถใช้โปรแกรม Adapt และ Autocad ได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

9 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนและงานก่อสร้าง
 • มีความรู้ระบบโปรแกรม ERP
 • มีประสบการณ์ การทำงาน 5 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนผลิต/ต้นทุนโรงงาน 5 ปี
 • ประสบการณ์การจัดทำงบการเงินของบริษัท มหาชน
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีงานก่อสร้าง

9 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีความรู้การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า PLC
 • สามารถปฏิบัติงานได้ที่โรงงานสาขาเชียงรากน้อย

9 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม 3-5 ปีขึ้นไป
 • ผ่านงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • ผ่านงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร

17-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปีในธุรกิจ Precast
 • มีความเข้าใจแบบ Precast
 • สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานสาขาเชียงรากน้อยได้

13-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานติดตั้งพื้น Post Tension
 • ประสานงานกับผู้รับเหมา
 • มียานพาหนะส่วนบุคคล

13-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • โฟร์แมน
 • มีประสบการณ์งานผลิต Precast Wall
 • สามารถไปปฏิบัติงานที่โรงงานสาขาเชียงรากน้อยได้

13-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ผู้ตรวจสอบภายใน ในธุรกิจก่อสร้าง
 • มีทักษะในการสื่่อสาร
 • มีทักษะในการเป็นผู้นำ

13-Sep-19

Salary negotiable

Applied