• วุฒิการศึกษา วศ.บ.โยธา
 • สามารถปฏิบัติงานที่ Site งาน ต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงาน Precast Wall

15-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • โฟร์แมน
 • มีประสบการณ์ด้านงานต้นแบบโมลด์
 • มีประสบการณ์ด้านงานผลิต

14-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วศ.บ.โยธา
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป การทำงานด้าน Precast Concre

14-Feb-19

 

Applied
 • Has experience on construction field not less than
 • Proven ability to negotiate
 • Conflict Management

14-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Precast
 • Planner
 • Civil Engineer

13-Feb-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีประสบการณ์ผู้ตรวจสอบภายใน ในธุรกิจก่อสร้าง
 • มีทักษะในการสื่่อสาร
 • มีทักษะในการเป็นผู้นำ

12-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ปวช-ปวส สาขาก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม
 • สามารถทำ Autocad, 3D, Allplan ได้

12-Feb-19

 

Applied
 • ควบคุมงานติดตั้งผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีทัศนคติการทำงานที่ดี, ทำงานแบบมืออาชีพ

12-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • โฟร์แมน
 • มีประสบการณ์งานผลิต Precast Wall
 • สามารถไปปฏิบัติงานที่โรงงานสาขาเชียงรากน้อยได้

12-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Civil Engineer
 • Precast
 • คอนกรีตสำเร็จรูป

12-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Analise business feasibility
 • Analytical & Systematic thinking
 • Outstanding knowledge of MS Office (good Excel)

10-Feb-19

Salary negotiable

Applied