• เข้าใจในเรื่องการออกสินค้า-การตลาดระหว่างประเทศ
  • ติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหว,เทรนด์ของสินค้า
  • ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ

12-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?