• มีประสบการณ์ Microsoft Dynamics AX
  • มีประสบการณ์ธุรกิจประเภทงานผลิต
  • มีประสบการณ์การโปรแกรมด้านบัญชี

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ประเภทธุรกิจ luxury brand
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 3 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์งาน Marketing ที่เป็นสินค้า High End

20-Sep-18

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?