• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด การขาย
  • มีความขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ ตรงต่อเวลา
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่าง

15-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?