• ป.ตรี สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ปสก.งานซ่อมบำรุงรักษาอาคารที่พักอาศัยแนวราบ/แนวสูง
  • มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดีมาก

18 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
  • Bachelor's degree in Computer Science
  • Experience in IT Infrastructure, Window server
  • VM ware, office 365, cisco ios command

27-Jan-20

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
  • Provide legal consultation to support the business
  • Master or Bachelor degree of in Law (LL.B / LL.M)
  • 7 years experience in international law firm

23-Jan-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?