• ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
  • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร/โรงแรม
  • หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.