• สร้างเรื่องเก่ง เอกมโน โทเพ้อฝัน
  • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ กล้าออกความคิดเห็น
  • เซนส์ดี ตีความเก่ง นอกกรอบ

14-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?