• วิเคราะห์ข้อมูล กิจกรรมสนับสนุนการตลาด การขาย
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาด อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

14-May-18

Salary negotiable

Applied
 • เงินโบนัส
 • รถบัสรับ-ส่งพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีบิดา-มารดาเสียชีวิต

14-May-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 1 ปีขึ้นไป
 • เป็นตัวแทนและภาพลักษณ์ของบริษัท
 • แก้ไขปัญหาและตอบสนอความต้องการของลูกค้า

14-May-18

Salary negotiable

Applied
 • เงินโบนัส
 • รถบัสรับ-ส่งพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีบิดา-มารดาเสียชีวิต

14-May-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ปฐมวัย หรือทุกสาขาวิชา
 • มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์

14-May-18

Salary negotiable

Applied
 • เงินโบนัส
 • รถบัสรับ-ส่งพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีบิดา-มารดาเสียชีวิต

14-May-18

Salary negotiable

Applied
 • เงินโบนัส
 • รถบัสรับ-ส่งพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีบิดา-มารดาเสียชีวิต

14-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.