• ตอบข้อซักถามของลูกค้า
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขี้นไป ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านการทำงานนำเข้า-ส่งออก

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ควบคุมดูแลอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค
  • วุฒิปวช. ขึ้นไปสาขาช่าง หรือมีประสบการณ์
  • มีทักษะในงาน และความละเอียดรอบคอบ

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • วิเคราะห์ข้อมูล กิจกรรมสนับสนุนการตลาด การขาย
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาด อย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?