• วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ควบคุมงานฝ่ายผลิต
 • บริหารทีมงานกการผลิตได้เป็นอย่างดี

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัส

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัส

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัส

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัส

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัส

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัส

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัส

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส - ปริญญาตรี

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied