• วุฒิปริญาตรี สาขาบัญชี ขึ้นไป อายุ 40 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดการแผนกบัญชี 5-8 ปี
  • มีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม SUN AC System

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.