• วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี
  • มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี รักในงานบริการ
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

09-Nov-18

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?