• ปริญญาตรีสาขาชีววิทยา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • มีใบขับขี่รถยนต์

2 hours ago

 

Applied
  • ปริญญาโทสาขาชีววิทยา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
  • มีใบขับขี่รถยนต์ มีความรู้ภาษาอังกฤษ

2 hours ago

 

Applied
  • ประสบการณ์การเป็นข้าราชการทหาร (ทหารบก ทหารเรือ)
  • มีทักษะการฝึกอบรมในระดับผู้สอน
  • หากมีความรู้ภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.