• หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ ฯลฯ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข
  • มีไหวพริบในการประสานงาน เเละเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

13-Aug-17

 

Applied
  • อายุ 20-30 ปี
  • ปวช. ขึ้นไปสาขาเทคนิคการผลิตสาขาเขียนเเบบเครื่องกล
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

11-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.