• มีความรู้เกี่ยวกับ MySql
  • พร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
  • มีความรู้ด้าน Database Management

41 mins ago

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • มีความสามารถในการออกแบบวงจร,ฮาร์ดแวร์
  • มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Altium ,Designer

23-Sep-19

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีไหวพริบด้านการขาย
  • มีประสบการณ์ขาย 0-2 ปี

23-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?