• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ยินดีรับทุกสาขา)
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะการเจรจาต่อรอง

24-Apr-19

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า
 • มีความเข้าใจด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส๋, ออกแบบได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

24-Apr-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการฝ่ายขาย
 • ช้ MS Word, Excel, Power Point ได้ดี

23-Apr-19

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี GL อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำ Report

22-Apr-19

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอม
 • มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมที่ดี และเรียนรู้เร็ว
 • มีใจรักด้านการเขียนโปรแกรม

20-Apr-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor's Degree in Accounting, Finance
 • At least 5 Years of experience in A/C report field
 • Have an experience in SAP Module is an advantage

20-Apr-19

 

Applied
 • 3-5 years of experience in marketing, Advertisting
 • Have commercial sense and creativity
 • Strong analytical skills for analyzing products

20-Apr-19

 

Applied
 • 2 years of experience in project management field
 • Have experience in IT or innocation company
 • Proficient computer skill

20-Apr-19

 

Applied
 • Exp. in FMCG / wholesale / retail / manufacturing
 • Have 10 + years’ experience in sale role
 • Can work other province. (By occasionally)

20-Apr-19

 

Applied
 • At least Bachelor Degree in Accounting or related
 • 5 years of experience in accounting management
 • Able to use SAP

20-Apr-19

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineer or relate
 • Experience in Industrial Management 3 year
 • Good command in English.

18-Apr-19

 

Applied