• ปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
  • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • หากพูดภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Jul-18

Base salary + high commission

Applied
  • มีเงินพิเศษเมื่อปิดการขาย
  • มีประสปการณ์ด้านประเมินอสังหาริมทรัพย์
  • เจรจากับเจ้าของทรัพย์เป็น

20-Jul-18

THB20k - 25k /month (includes high commission)

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
  • มีประสปการณ์งานขายอสังหาริมทรัพย์
  • ชอบงานขาย

20-Jul-18

THB25k - 30k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?