• มีเงินพิเศษเมื่อปิดการขาย
  • มีประสปการณ์ด้านประเมินอสังหาริมทรัพย์
  • เจรจากับเจ้าของทรัพย์เป็น

24-May-18

Base salary + high commission

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
  • มีประสปการณ์งานขายอสังหาริมทรัพย์
  • ชอบงานขาย

24-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.