• ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึนไป
  • มีความรู้ในเรือง KPI ในงานคลังสินค้า
  • ีความรู้ในโปรแกรม ERP

11-Jul-20

Salary negotiable

Applied
  • Work with foreign clients to expand product sales
  • Require traveling abroad
  • Location is close to BTS

09-Jul-20

Salary negotiable

Applied
  • บริหารจัดการและพัฒนากระบวนการทำงานในโรงงาน
  • ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องขั้นต่ำ 3 ปี
  • ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์

08-Jul-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?