• บริหารจัดการและพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า
  • ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องขั้นต่ำ 2 ปี
  • ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์

09-Jul-18

 

Applied
  • บริหารจัดการและพัฒนากระบวนการทำงานในโรงงาน
  • ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องขั้นต่ำ 3 ปี
  • ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์

09-Jul-18

 

Applied
  • บริหารจัดการแผนการผลิตในโรงงาน
  • ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องขั้นต่ำ 1 ปี
  • ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์

09-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?