• บริหารจัดการและพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า
  • ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องขั้นต่ำ 2 ปี
  • ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์

21-May-18

 

Applied
  • บริหารจัดการและพัฒนากระบวนการทำงานในโรงงาน
  • ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องขั้นต่ำ 3 ปี
  • ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์

13-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.