• ผู้จัดการแผนก หรือหัวหน้าทีมจัดซื้อในประเทศ
  • 3-10 ปี สรรหาอาหารสด เครื่องปรุง วัตถุดิบทางอาหาร
  • คล่องแคล่ว ไหวพริบดี มีทักษะการเจรจา ทัศนคติบวก

12-Oct-18

Salary negotiable

Applied
  • System Analyst, Senior Programmer
  • Supervise team and contact foreign vendors
  • Experience in ERP/ WMS

12-Oct-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?