• ทำยอดขายของร้านค้า
  • มีประสบการ์ณในการขายอาหารสัตว์เลี้ยง
  • ติดตามหนี้และเก็บเงินตามรอบการเก็บเงินของทางบริษัท

6 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?