• ตรวจสอบรายงานภาษี หัก ณ ที่จ่าย และนำส่งสรรพากร
  • ตรวจสอบ จัดทำ และตรวจสอบ AP/AR
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี

3 hours ago

 

Applied
  • เชียร์ขายสินค้าอาหารสัตว์
  • จัดเรียงสินค้าอาหารสัตว์ตามร้าน Pet Shop
  • เก็บข้อมูลการตลาด

16-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?