• เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหา
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการผลิต อย่างน้อย 7 ปี ขึ้น

25-May-18

Salary negotiable

Applied
 • Sales
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • รายได้สูง ทั้งเงินเดือน คอมมิชชั่น ค่าพาหนะ

24-May-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 0 - 2 ปี ขึ้นไป

24-May-18

Salary negotiable

Applied
 • Salary(Baht) : Can be negotiated
 • Experience : 5 - 8 year
 • Education : Bachelor's Degree

23-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.