• เพศหญิง / ชาย อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ย
  • ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร 1 -4 ปี

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?