• สามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการได้
  • มีความรู้เรื่องเครื่องมือวัดในห้องปฏิบัติการ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Feb-18

Salary negotiable

Applied
  • สามารถทำงานเอกสารได้คล่องแคล่ว และถูกต้อง
  • สามารถตรวจสอบงานได้ มีความละเอียดถี่ถ้วน
  • มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านเอกสาร และคอมพิวเตอร์

16-Feb-18

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี-สาขาบัญชี , บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์: 2 - 5 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีExpress ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Feb-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.