• วิเคราะห์โครงการ โครงสร้างการเงิน และกลยุทธ์ตลาด
  • วางแผนการตลาด จุดขาย และประสานงานกับทีม production
  • พร้อมเดินทางทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

10-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?