• เพศหญิง / ชาย (ผ่านการคัดเลือกทหาร, รด.)
  • จบปริญญาตรี วศบ. เครื่องกล
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ทำงานต่างจังหวัดได้

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • เพศหญิง / ชาย (ผ่านการคัดเลือกทหาร, รด.)
  • จบปวส.เครื่องมือวัด,อิเล็กทรอนิกส์, ทำงาน ตจว ได้
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทำงานต่างจังหวัดได้

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • เพศหญิง / ชาย (ผ่านการคัดเลือกทหาร, รด.)
  • จบปริญญาตรี วศบ. เครื่องมือวัด หรืออิเล็กทรอนิกส์
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทำงานต่างจังหวัดได้

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?