• เพศ ชาย/หญิง ปริญญาตรี ขึ้นไป กล้าตัดสินใจ
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย /การบริหาร 5 ปี ขึ้นไป
  • สามารถสื่่อสารภาษาอังกฤษได้ ฺผ่านการขายแบบ B2B

09-Sep-19

THB30k - 45k /month (includes high commission)

Applied
  • Male / Female aged not less than 35
  • Proficiency in spoken and written English
  • Export Sale 1 year knowledge of the export

09-Sep-19

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?