• เปิด PO, จัดหาซัพพลายเออร์, จัดซื้อสินค้า
 • เบิก-จ่าย, ควบคุมคุณภาพ, ด้านการจัดหาตรงเวลา
 • จัดซื้อ, อุปกรณ์สำนักงาน

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถพูดภาษาไทย -จีน
 • แปลข้อมูล และรวบรวมข้อมูลต่างๆ
 • สามารถแปลข้อมูลต่างๆ และถ่ายทอดข้อมูลได้เป็นอย่าง

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • รายได้สูง

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Application Coordinator to internal and external
 • Able to communicate in Chinese
 • Chinese Translator

09-Oct-19

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Customer Services
 • Good Comunicate
 • Have Negotiable

09-Oct-19

 

Applied
 • Customer Services
 • Key Account
 • Excellent Excel

09-Oct-19

 

Applied
 • Digital Marketing
 • Marketing
 • Creative Marketing

09-Oct-19

 

Applied
 • ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ, สื่อสาร, Coordinator
 • วางแผนงาน วิเคราะห์ และหาแนวทางการแก้ปัญหา
 • Area และภูมิภาค

09-Oct-19

 

Applied
 • เช่าอาคาร, สัญญาจ้าง, ภาษีอากร, จัดซื้อ
 • ติดต่อประสานงานกับคู่ค้า, การติดตั้งแอร์, เอกสาร
 • สัญญาการเช่าอาคาร, อาคาร, ภาษีโรงเรือน

09-Oct-19

Salary negotiable

Applied