• มี portfolio จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทักษะ มีไหวพริบดี พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

07-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?