• ขับรถกระบะส่งสินค้าที่บริษัทกำหนด
  • ติดต่อประสานงานได้ดี
  • ดูรักษารถเพื่อพร้อมใช้งาน

17-Aug-17

 

Applied
  • เย็บผ้าโดยใช้จักรไฟฟ้า,จักรคอม
  • ขยันอดทน,ตรงต่อเวลา,มีวินัยในการเข้าปฏิบัติงาน
  • มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Aug-17

 

Applied
  • ขับรถจักรยานยนต์ส่งเอกสารที่บริษัทกำหนด
  • ติดต่อประสานงานได้ดี
  • ดูแลรักษารถเพื่อให้พร้อมใช้งาน

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.