• จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานขาย หรืองานบริการอย่างน้อย 1 ปี
 • บุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน ออกกำลังกายเป็นประจำ

18-May-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานและชอบงานบริการ
 • รูปร่างสมส่วน และชอบการออกกำลังกาย

18-May-18

 

Applied
 • ปวช. , ปวส. และปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ซ่อมบำรุง
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการดูแล ซ่อมบำรุง
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์

18-May-18

 

Applied
 • รูปร่างสมส่วน สุขภาพแข็งแรง และชอบการออกกำลังกาย
 • การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และพลศึกษา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

18-May-18

 

Applied
 • ชาย / หญิง ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านจ่ายอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการจ่าย และการหักภาษี

17-May-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสานงานการตลาด
 • บัญชี, ธุรการ, ประสานงาน, การตลาด

17-May-18

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี

16-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.