• ปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์
  • หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานวิจัยพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้ STATA EViews หรือ SPSS ได้

08-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?