• สามารถบริหารทีมงานและโครงการวิจัยได้
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  • ปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Mar-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?