• ชื่นชอบการเล่นเกมออนไลน์
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ที่คล่องแคล่ว

03-Jul-20

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
  • โปรโมทสินค้า
  • ไลฟ์สดดึงดูดให้ลูกค้าสนใจผลิตภัณฑ์
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและบริษัท

03-Jul-20

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?