• เคยมีประสบการณ์ทำ วีซ่าและ Work Permit
  • มีประสบการณ์การทำงานฝ่ายบุคคล 5 ปีขึ้นไป
  • งานสรรหา

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.