• จบการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยเป็นอย่างดี และสื่อสารได้
 • ให้บริการข้อมูล Promotion สัมมนา และสิทธิประโยชน์

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree in Finance, Accounting, Economics
 • Eager to win, enthusiastic, fast learning
 • Train, coach and advise new products and services

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบสื่อ Online และ Offline ให้สวยงาม ทันสมัย
 • เชี่ยวชาญโปรแกรมออกแบบ Adobe Creative Suite
 • ชื่นชอบในงาน Design เป็นชีวิตจิตใจ

22-May-18

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in Financial engineering, Finance,
 • 1-3 years working experience in algorithmic
 • Training experience is preferred

22-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.