• จบการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยเป็นอย่างดี และสื่อสารได้
  • ให้บริการข้อมูล Promotion สัมมนา และสิทธิประโยชน์

15-Nov-18

Salary negotiable

Applied
  • จบการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

09-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?