• ทำงานด้านวิศวกรรมโยธาที่บริษัทมอบหมาย
 • จบ วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับ ภย. ขึ้นไป

21-May-18

 

Applied
 • ขับรถให้กับบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หากเคยขับรถตู้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

21-May-18

 

Applied
 • ทำงานที่ได้รับมอบหมายด้าน GIS/Image
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ

21-May-18

 

Applied
 • ทำงานด้านแผนที่ GIS ในงานวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม
 • จบการศึกษาด้านภูมิศาสตร์/GIS หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการทำงานโปรแกรม GIS ได้อย่างดี

21-May-18

 

Applied
 • ส่งเอกสารของบริษัทตามที่มอบหมาย
 • สามารถขับรถมอร์เตอร์ไซน์/รถยนต์และมีใบขับขี่
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

21-May-18

 

Applied
 • งานจัดพิมพ์เอกสารรายงาน
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

21-May-18

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ภย. เป็นอย่างน้อย
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

21-May-18

 

Applied
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมโยธา
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่, ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

21-May-18

 

Applied
 • รับผิดชอบออกแบบงานสถาปัตยกรรม
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ

21-May-18

 

Applied
 • เขียนแบบด้านวิศวกรรมโยธา
 • ใช้โปรแกรม Auto Cad
 • เขียนแบบงานถนน งานอาคาร และงานสถาปัตยกรรม ได้ดี

21-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.