• มีประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
  • มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น
  • ปวส./ปริญญาตรี สาขาเขียนแบบ

19-Sep-18

 

Applied
  • มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลงานใหม่ๆ
  • มีประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรีทางด้านศิลป ออกแบบ Graphic

19-Sep-18

 

Applied
  • Bachelor degree or above
  • Strong interpersonal and leadership skills
  • Work under high pressure

17-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?