• พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นได้ดี
  • เคยเป็นล่ามในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • อดทนต่อความกดดันได้ดี

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาสินค้า
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?