• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์ทำงานกับชาวต่างชาติ
  • ทดแรงกดดันได้ดี

08-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?