faurecia emissions control technologies thailand co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 of 2 jobs at faurecia emissions control technologies thailand co ltd
  Faurecia Emissions Control Technologies (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Faurecia Emissions Control Technologies (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Welding Technician (ช่างเชื่อม) - วุฒิ ปวส.

  Faurecia Emissions Control Technologies (Thailand) Co., Ltd.
  Rayong
  • มีความรู้การใช้เครื่องมือช่าง กลึง, เจาะ, เจียระไน
  • การใช้หุ่นยนต์ยี่ห้อ Yaskawa, Panasonic, Fanuc
  • ทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ หรืออื่น ๆ อย่างน้อย 5 ปี