• มีความรู้ เรื่อง ธุรกิจอาหาร
  • สามารถ ทำงานหนักได้
  • ขยัน รักความก้าวหน้า

11-Feb-20

Salary negotiable

Applied
  • สามารถใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์
  • หยุด 2 วัน มีโอกาสก้าวหน้า
  • ต้องการผู้มีประสบการณ์

11-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?