• ไม่จำกัด เพศ อายุ
  • ปริญญาตรี, โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถมาทำงานที่จังหวัดระยองได้

20-Aug-17

 

Applied
  • ไม่จำกัด เพศ อายุ
  • ปวส., ปริญญาตรี, โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถมาทำงานที่จังหวัดระยองได้

20-Aug-17

 

Applied
  • Male or Female
  • Be able to work in Rayong
  • Basic knowledge of production, GMP-HACCP

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.