• เข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษ
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านกีฬา
  • มีภูมิลำเนาในจังหวัดสมุทรปราการ

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?