• ปริญญาตรีออกแบบนิเทศศิลป์ สถาปัตยกรรม
 • ใช้ Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign ได้ดี
 • สามารถตัดต่อวีดีโอ หรือถ่ายภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป (ไฟฟ้า อิเลคฯ เครื่องกล)
 • ดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร
 • สามารถใช้เครื่อง CNC ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Nov-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • อายุไม่เกิน 30 ปี มีประสบการณ์ในการทำงาน
 • ปริญญาตรีสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม PS, AI, Auto Cad ได้เป็นอย่างดี

15-Nov-18

THB16k - 20k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาจิตวิทยา หรือเกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล และธุรการอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษที่ดี

15-Nov-18

THB16k - 25k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?