• ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การในตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี
  • มีภาวะผู้นำ

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?