• วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน, การบัญชี และเศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์การทำงานในด้านบัญชีกองทุน 2-3 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Excel, Word

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.