• วางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  • งานวิจัยตลาด
  • งานการตลาด

4 hours ago

 

Applied
  • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การในตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี
  • มีภาวะผู้นำ

13-Jul-18

Salary negotiable

Applied

Assistant HR Manager

F - Plus Co., Ltd.

Bangkok Area - Nakornpatom

  • At least 8 years experience HR Management function
  • Knowledge of Labor Law
  • Strong leadership skills with creativity & initiat

12-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?