• ดูแลงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส สาขาไฟฟ้าอิเล็คทรอนิค
  • มีประสบการณ์ด้านช่างไฟฟ้า,ช่างในโรงงานอุตสาหกรรม

7 hours ago

 

Applied
  • ดูแลงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส สาขาไฟฟ้าอิเล็คทรอนิค
  • มีประสบการณ์ด้านช่างไฟฟ้า,ช่างในโรงงานอุตสาหกรรม

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.